Nha khoa An Nhiên

Thách thức

Giải pháp

Sau khi ghi nhận đầy đủ các khó khăn, yêu cầu hiện tại của khách hàng. MinhThe.net cùng các cộng sử của mình đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu các website cùng ngành trên thị trường, đưa ra các phương án và trao đổi với chủ dự án để có một phương án thiết kế tốt nhất. Sau khoảng hơn 2 tuần tích cực làm việc, sản phẩm đã hoàn thành tốt. Anh giám đốc và đội ngũ marketing đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ lập trình viên của minhthe.net khi xây dựng website.

Thông tin dự án

Website: Nha khoa An Nhiên
Link: https://nhakhoaannhien.com/
Công nghệ: WordPress, HTML/CSS, Javascript
Thiết kế: Figma
Phát triển bởi: Thiết kế website Minh Thế

Hình ảnh dự án hoàn thiện:

nha khoa an nhiên